บริการรับจ้างเหมาแรงงาน SUBCONTRACT

บริการรับจ้างเหมาแรงงาน SUBCONTRACT

รับจ้างเหมาแรงงานSUBCONTRACT  

          บริษัท ซีเล็คเต็ด เทรดดิ้ง จำกัด เราเป็นบริษัทจัดหางาน ซับคอนแทรค คอยให้บริการด้านรับจ้างเหมาแรงงาน รับเหมาค่าแรง เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าในทุกประเภท เช่น พนักงานโรงงาน ช่างก่อสร้าง กรรมกร เรามีตำแหน่งงานรองรับที่หลากหลาย พร้อมให้ผู้สมัครได้เลือกสรร รวมถึง เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาและ ตอบโจทย์ในทุกด้านของการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน "Put the right man on the right job" ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด

          แม้ว่าในปัจจุบันหลายๆองค์กรจะมีทีมสรรหาบุคลากรของตนเอง แต่อย่างไรก็ตาม "การให้บริการสรรหาบุคลากร" ยังคงเป็นตัวเลือกที่สำคัญยิ่งในด้านผลประโยชน์ต่างๆ ที่องค์กรจะได้รับการให้บริการของเรา นอกจากการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้าทำงานในองค์กรของท่านแล้ว เรายังช่วยแบ่งเบาภาระงานของผู้บริหาร ลดขั้นตอนการทำงาน, ประหยัดเวลา, ลดค่าใช้จ่ายด้านการสรรหาบุคลากร อบรมพนักงาน ลดความรับผิดชอบในฐานะนายจ้างตรง มีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการองค์กร บริษัท ซีเล็คเต็ด เทรดดิ้ง จำกัด เราใส่ใจในความต้องการของผู้สมัครและลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง เราจึงเชื่อมั่นว่าจะเราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้สมัครงานได้เป็นอย่างดี

 

 

ประโยชน์ของการรับจ้างเหมาแรงงาน

 

• ช่วยแบ่งเบาภาระงานของผู้บริหาร

• สามารถคัดเลือกพนักงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานได้

• ทำให้มีความยืดหยุ่นในการจัดการองค์กร

• ลดความรับผิดชอบตามกฎหมายในฐานะนายจ้างตรง

• ลดทรัพยากรมนุษย์ในด้านการสรรหา สัมภาษณ์ ปฐมนิเทศ และงานเอกสารทางด้านประกันสังคม

• ประหยัดเวลาในการบริหารจัดการองค์กร

• ได้รับการจัดการ และดูแลพนักงานทางด้านสวัสดิ์การต่างๆ ตามที่ตกลงกันใว้

• สามารถคัดเลือกพนักงานที่ต้องการ บรรจุเข้าเป็นพนักงานของตนได้

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์